DKF Emblemet

I Dansk Kickboxing Forbund har vi DKF Emblemet, der er til for at hædre de frivillige inden for kickboxing i Danmark. Gennem klub og eller forbunds arbejde kan man som frivillige gøre sig fortjent til DKF emblemet i bronze, sølv og guld.

Som frivillig i en DKF medlemsklub kan man gennem sin klub blive indstillet til DKF Emblemet i bronze, sølv eller guld, baseret på hvor længe man har fungeret som frivillig inden for kickboxing i Danmark. Du kan herunder finde de forskellige kriterier der er for at, modtage et af de tre DKF Emblemer eller gå til siden DKF Emblemets modtagere for at, se hvilke frivillige der allerede har modtaget DKF Emblemet.


DKF's Bronze Emblem

For tildeling af DKF’s Bronze Emblem gælder, at

 • 10 års rent forbunds eller klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15 år.
 • den kan tildeles alle frivillige, der er engageret i kickboxing, i Danmark – altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også ungdomsarbejde, leder/ulønnet trænere eller andet frivilligt arbejde i en forening under DKF.
 • der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte ved enighed fra 3/4 af stemmerne på et DKF bestyrelsesmøde.

Følgende retningslinjer gælder
Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 10 års forbunds eller klubarbejde som medlem af en klub under DKF, medlem af et forbundsudvalg, foreningsbestyrelse, forbundsbestyrelse, som leder/ulønnet træner for et klubhold eller anden frivilligt arbejde i en klub under DKF. Således accepteres eksempelvis tid som aktivt/passivt medlem eller udøver i en forening ikke.

Der kan ansøges om tildeling af DKF’s Bronze Emblem ved at udfylde indstillingsskemaet og efterfølgende sende det til Dansk Kickboxing Forbund. Angiv “Indstilling til DKF’s Bronze Emblem” i emnefeltet.


DKF's Sølv Emblem

For tildeling af DKF’s Sølv Emblem gælder, at

 • den pågældende har opfyldt kravene for og har modtaget DKF’s Bronze Emblem.
 • 20 års rent forbunds eller klubarbejde forudsættes. Arbejdet tæller dog først fra det fyldte 15 år.
 • den kan tildeles alle frivillige, der er engageret i kickboxing, i Danmark, altså ikke blot for bestyrelsesarbejde, men også ungdomsarbejde, leder/ulønnet trænere eller andet frivilligt arbejde i forbundet eller i en forening under DKF.
 • der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte ved enighed fra 3/4 af stemmerne på et DKF bestyrelsesmøde.

Følgende retningslinjer gælder
Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet har udført 20 års forbunds eller klubarbejde som medlem af en klub under DKF, medlem af et forbundsudvalg, foreningsbestyrelse, forbundsbestyrelse, som leder/ulønnet træner for et klubhold eller andet frivilligt arbejde i en klub under DKF. Således accepteres eksempelvis tid som aktivt/passivt medlem eller udøver i en klub ikke.

Der kan ansøges om tildeling af DKF’s Sølv Emblem ved at udfylde indstillingsskemaet og efterfølgende sende det til Dansk Kickboxing Forbund. Angiv “Indstilling til DKF’s Sølv Emblem” i emnefeltet.


DKF's Guld Emblem

For tildeling af DKF’s Guld Emblem gælder, at

 • den pågældende har opfyldt kravene for og har modtaget DKF’s Sølv Emblem.
 • den pågældende har opfyldt et eller flere af følgende krav
.
  a) 15 år som arrangør af et internationalt stævne.
  b) 15 år som dommer under DKF.
  c) 15 års medlemskab af et DKF udvalg.
  d) 15 års medlemskab af DKFs bestyrelse.
  e) 15 år som landstræner for DKF.
 • hvis der er under 15 års arbejde i a) til e), kan andet arbejde i a) til e) erstatte et antal år der måtte mangle i opregningen under a) til e).
 • anden og betydningsfuldt forbundsarbejde eller internationalt arbejde inden for kickboxing kan erstatte et antal år der måtte mangle i opregningen under a) – e).
 • der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte ved enighed fra 3/4 af stemmerne på et DKF bestyrelsesmøde.

Kun medlemmer af DKF’s bestyrelse kan indstille en person til modtagelse af DKF’s Guld Emblem. Afgørelsen om tildeling eller afvisning af DKF’s Guld Emblem træffes af DKF’s bestyrelse i åben intern dialog. Tildeling kan kun ske, hvis 3/4 af DKF’s bestyrelse stemmer for.

Har du spørgsmål til indstillingen eller andet i forhold til DKF Emblemet? Så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakt os og vi vil forsøge at, vende tilbage med svar til dig hurtigst mulig.