Landsholdsudvalg

Igennem landsholdsudvalget støtter DKF et landshold i kickbboxing. Landsholdsudvalget er specielt udpeget og har til opgave at opbygge et landshold til at repræsentere Danmark til WAKO EM og VM samt eventuelt udvalgte turneringer.

Om udvalget

Landsholdsudvalget består af flere medlemmer, som er udpeget af Dansk Kickboxing Forbunds bestyrelse, mens landstrænerne er udvalgt på baggrund af deres ansøgning.

Udvalget varetager landsholdet, og det arbejde der lægger i og omkring landsholdet. Hvis I har spørgsmål, så kan I kontakte landsholdsudvalget på mail: 

 • Sportslige spørgsmål (fx vedr. udtagelser) kan rettes til landstrænerne på ayoub.saidi@kickboxing.dk eller mikkel@snedkeren.com
 • Administrative spørgsmål vedr. landsholdet kan rettes til landsholdskoordinatoren på regnskab@kickboxing.dk
 • Generelle spørgsmål (fx vedr. WAKO) kan rettes til Søren på formand@kickboxing.dk

Medlemmer


Kommissorium for Landsholdsudvalget

Formål
Landsholdsudvalget har til ansvar at sikre, der udtages og vedligeholdes en bruttotrup, hvorfra den endelige landsholdstruptrup udtages til deltagelse i WAKO EM, VM og større internationale turneringer i landsholds regi, indenfor Dansk Kickboxing Forbunds kampdiscipliner. Ved landskampe i Danmark, arbejder Landsholdsudvalget sammen med Stævneudvalget omkring planlægning og gennemførelse heraf. Formanden for Landsholdsudvalget holder formanden for Dansk Kickboxing Forbund opdateret på aktiviteter og mål.

Mål
Målene for Landsholdsudvalget er ikke opsat i prioriteret rækkefølge. Der skal yderemere tilføjes, at en sæson starter 1 måned efter WAKO EM eller VM og slutter efter WAKO EM eller VM.

 • Der skal være mindst 4 landsholdssamlinger om året, hvor de 2 af dem skal være lukkede samlinger samt 2 der er åbne samlinger. Den første landsholdssamling ligger i januar er en lukket samling for at landsholdet kan få rystet det nye landshold sammen.
 • Inden begyndelse af hver sæsonen, skal landsholdsudvalget have fastsat datoerne og lavet en aktivitetsplan for henholdsvis Ring og Tatami landsholdet for den kommende sæsons.
 • Inden begyndelsen af hver sæson skal landstrænerne have udtaget en A og B trup for den kommende sæson.
 • Inden Q1skal Landsholdsudvalget sørge for udarbejdelse af målsætningsdokument og årsplan for hver enkelt udøver, i samarbejde med udøveren og cheftræneren fra den enkelt udøvers klub.

Sammensætning
Landsholdsudvalget udpeges af bestyrelsen i Dansk Kickboxing Forbund og følger de retningslinjer der bliver sat af bestyrelsen. Hvis det findes nødvendigt med en justering af udvalget sker dette før opstart af en sæson.

Landsholdschefen udpeges af bestyrelsen i Dansk Kickboxing Forbund.

Landstrænerne for Tatami og Ringsport udvælges af bestyrelsen og er automatisk medlem af Landsholdsudvalget.

Arbejde
Landsholdsudvalget varetager landsholdet og det arbejde der lægger i og omkring landsholdet. For at opnå den bedst mulige arbejdsgang er flere af opgaverne fordelt mellem Landsholdschefen og landstrænerne.

Landsholdschefen
Landsholdschefen har det overordnet ansvar for landsholdet, samt at sørge for alle er klar over hvem der er på landsholdet og tage eventuelle tvister tidligt i forløbet sådan, at landstrænerne har ro til arbejdet med kæmperne.

 • Klarlæggelse af hvem der er på A og B landsholdet.
 • Budgetansvarlig for landsholdsaktiviterne.
 • Informere formanden for Dansk Kickboxing Forbund inden bestyrelsesmøder omkring landsholdets aktiviteter og evt. resultater.
 • Koordinere relevant information til klubberne med landsholdskæmpere omkring landsholdsaktiviteter.
 • Overordnet ansvar for indsamling og udarbejdelse af Målsætningsdokument og Årsplan for den enkelte udøver, i samarbejde med landstrænerne.
 • Overordnet ansvar for modtagelse og håndtering af de indsendte skemaer omkring optagelse til landsholdet, med vidergivelse til landstrænerne inden sæson start.
 • Samarbejder med PR- og Marketingsudvalget omkring promovering af landsholdetsaktiviteter.
 • Overordnet ansvar for kæmpernes landsholdskontrakt, målsætningsdokumenter og årsplan for, at sikre niveauet og det aftalte i forbindelse med landsholdet.
 • Bestille billetter, hotel osv til landsholdet igennem DIF servicekontor.
 • Skal sørge for landstrænerne har meldt deres trup ind til EM eller VM 6 måneder før sidste tilmeldings dato.

Landstrænerne
Det er landstrænernes opgave, at sørge for kæmperne udgør et landshold på tværs af klubberne, så vidt som muligt på baggrund af optagelseskriterierne. Endvidere skal landstrænerne sørge for kæmpernes træning og deres udvikling i forhold til deres målsætning, i samarbejde med cheftræneren fra den respektive kæmpers klub. Som landstrænerne siger man ja til en 4 årig samarbejdesaftale med Dansk Kickboxing Forbund, hvorefter samarbejdsaftalen tages op til revidering.

 • Udtage A kæmperne til landsholdet.
 • Udarbejde målsætningsdokument og årsplan for den enkelte udøver, i samarbejde med kæmperen og cheftræneren fra kæmperens klub.
 • Sørge for kæmperens Målsætningsdokument og Årsplan overholdes, hvilket skal ske i løbende samarbejde og dialog med kæmpernes daglige trænere.
 • Udarbejde aktivitetsplan og fastsætte datoer for relevante stævner for landsholdet i samarbejde med udvalgsformanden.
 • Skal melde deres trup til EM eller VM senest 7 måneder før sidste tilmelding til Landsholdsudvalgsformanden.

Udtagelse til Landsholdet
En kæmper er automatisk en del af bruttotruppen for landsholdet, hvis der er opnået medalje ved DM i det indeværende år. For at komme i betragtning til landsholdets A trup skal kæmperen indstilles af cheftræneren fra den enkelte klub. Der skal i forbindelse med en indstilling til A truppen udfyldes både optagelsesdokumentet og målsætningsdokumentet, der skal være underskrevet og godkendt af den enkelte kæmper og cheftræner.

Optagelsesdokumentet og Målsætningsdokumentet skal være modtaget 2 måneder før sæson starten. Dokumenterne skal efterfølgende sendes til Landsholdsudvalget, førend den respektive kæmper kommer i betragtning til landsholdet, hvortil landstrænerne udvælger en A trup.

Som en del af landsholdet repræsentere kæmperen det danske landshold i kickboxing, det er derfor landstræneren der har ansvaret for kæmperens coaching i forbindelse med landsholdsaktivitet. Træningsplan og strategi for den enkelte kæmper varetager cheftræneren og landsholdstræneren i samarbejde med hinanden, for bedst mulig udvikling af kæmperen. 

Ydermere skal kæmperne opfylde følgende kriterier førend de kan komme i betragtning til A truppen.

A Kæmpere:

 • Opnået en sølv eller guld medalje ved DM i det indeværende år.
 • Deltagelse ved minimum 2 internationale stævner i WAKO, der er udvalgt af landstræneren. Dette er udover landsholds aktivitet.
 • Deltagelse ved minimum 2 åbne landsholdssamlinger i det indeværende år.

Endvidere vil både A og B truppen blive bedømt ud fra en helhedsvurdering af landstræneren og ydermere vil den enkelte kæmpers adfærd og holdning under stævner i og udenfor landsholdsaktiviteter også have betydning for udtagelse til landsholdet.

Det er til hver en tid landstræneren der udtager til landsholdet på baggrund af de indsendte Optagelsesdokumentet og Målsætningsdokumentet. Dette betyder også man ikke er garanteret optagelse på landsholdet, selvom man har indsendt Optagelsesdokumentet og Målsætningsdokumentet.

Økonomiske forhold for Landsholdsudvalget
Det er bestyrelsen for Dansk Kickboxing Forbund der fastlægger budgettet for Landsholdet til den kommende sæson.

Landsholdsudvalget fordeler selv deres budget i mellem landsholdet for Tatami og Ring. Ved opståelse af uenighed, der ikke kan løses i udvalget har bestyrelsen for Dansk Kickboxing Forbund den endelige stemme.

Landsholdstrænerne får dækket deres udgifter til transport, overnatning og modtager lønkompensation og får udbetalt diæter i forbindelse med internationale stævner.

A Kæmperne kan i forbindelse med stævnedeltagelse til EM og VM søge om at få dækket 2500,- kr af deres rejse og hotel omkostninger.

B Kæmperne skal i forbindelse med stævnedeltagelse selv dække deres udgifter. Gennem klubstøtte ordningen kan klubben søge om tilskud til kæmperens aktivitet.

Ved opnåelse af en guld, sølv eller bronze medalje til WAKO EM eller VM vil den respektive kæmper kunne få dækket udgifter til rejse og hotel.

Evaluering og Justering af Arbejdet
Udvalgsformanden og formanden for Dansk Kickboxing Forbund koordinerer løbende Landsholdsudvalgets arbejde og aktiviteter. Endvidere skal der evalueres på Landsholdsudvalget  inden 1 måned før sæson start og eventuelle ændringer til retningslinjerne for Landsholdsudvalget skal være modtaget 1 måned før sæson starten og fremlægges for bestyrelsen med det formål, at eventuelle ændringer kan indføres inden sæsonsens start.