Stævneudvalg

Stævneudvalget skal sikre, at der gennemføres Danmarksmesterskaber hvert år indenfor DKF’s discipliner samt, at koordinerer og godkender stævnedatoer i forbindelse med afholdelse af eksempelvis DM, Danish open samt Match cups.

Om udvalget

Stævneudvalget vejleder klubber med alt i forbindelse med afholdelse af stævner og i samarbejde med klubberne sikre de at der afholdes flere stævner årligt for alle udøvere inden for kickboxing.


Medlemmer


Kommissorium for Stævneudvalget

Formål
Stævneudvalgets opgave er i samarbejde med medlemsklubberne, at sikre stævneaktivitet i Danmark samt hvert år, at sikre afholdelsen og gennemførelsen af Danmarksmesterskabet i kickboxing inden for Dansk Kickboxing Forbunds discipliner.

Mål
Udvalgets mål er som følger og er ikke prioriteret i rækkefølge.

  • at sikre stævneaktivitet inden for kickboxing i Danmark i samarbejde med medlemsklubberne.
  • at sikre der hvert år gennemføres DM i Kickboxing i samarbejde med en værtsklub.
  • at sikre matching til stævner i Danmark udføres korrekt og overholder normen for matching.
  • at formidle informationer til medlemsklubberne i forbindelse med regelændring for afholdelse af stævner.
  • at sikre hjemmesiden er opdateret med alle kickboxing aktiviteter under Dansk Kickboxing Forbund.
  • at vejlede medlemsklubber i forbindelse med afholdelse af stævner.
  • at sikre eventuelle retningslinjer i forbindelse med afholdese af stævner overholdes og lever op til internationale standarder.

Sammensætning
Udvalget udpeges hvert år af den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og er bestående af 3 medlemmer, hvor af det ene medlem fungerer som udvalgsformand. Sammensætningen holdes opdateret af Dansk Kickboxing Forbund via forbundets hjemmeside.

Arbejdet
Udvalget er med til at holde forbundets Facebook og hjemmeside kalender opdateret med stævne aktiviteterne i Danmark, i samarbejde med PR udvalget.

Udvalget fungerer som sparringspartner for klubberne i forbindelse med spørgsmål til afholdes af stævner i Danmark og er ydermere med til at sikre stævner i Danmark afvikles korrekt.

Udvalget har endvidere til opgave at sikre afholdelsen af DM i samarbejde med en DKF værtsklub, hvortil der i samarbejde med PR udvalgets skal sørges for det nødvendige markedsførings materiale.

I forbindelse med stævner er udvalget behjælpelige med matchingen og ved international stævner samt DM står stævneudvalget for matchingen eller den udføres i samarbejde mellem værtklubben og udvalget.

Stævneudvalget står for at holde deres del af hjemmesiden opdateret, hvor informationerne omkring stævne afholdelse, DM, støtte til stævner og indvejningssteder er at finde. Eventuelle rettelser meldes til PR udvalget, der står for hjemmesiden.

Udvalget står for at koordinere og godkende stævner i forbindelse med afholdelse i samarbejde med DKF.

Evaluering og justering af arbejdet
Udvalget koordinerer og evaluerer løbende deres arbejde internt samt bruger klubberne til sparring og evaluering i forbindelse med afholdelse af stævner i samarbjede med forbundet.