Strategi for Dansk Kickboxing Forbund

Vi arbejder for at udvikling og vækste kickboxing i Danmark, samt at udbrede kendskabet til kickboxing disciplinerne. Gennem målrettet udvikling af kickboxing søger vi at gøren den lettilgængelig for alle, med fokus på at det er en sund og sikker sport. DKF har en mission om at støtte vores medlemsklubber og deres medlemmer igennem forbundets aktiviteter, med kickboxing i centrum.

Spor 1: Robuste klubber

Dette spor bygger på en ambition om større og stærkere klubber, hvor der sættes fokus på at udvikle og støtte klubberne ud fra deres egne ønsker, behov og potentialer. Sporet er i tråd med spor 2 og 3.

Delmål

 • Få flere medlemmer, stabil økonomi, dygtige trænere, flere frivillige i klubberne, samt støtte og styrke klubbernes bestyrelser.

Procesmål

 • Der skal udarbejdes materiale i forbindelse med at kunne foretage en behovsanalyse.
 • Der skal udarbejdes individuelt tilpassede udviklingsforløb til klubberne ud fra behovsanalysen.

Spor 2: Rekruttering af voksne 25-39 år

Med dette spor har DKF en ambition om at kickboxing skal være en let tilgængelig motionsidræt, der kan motivere målgruppen til mere bevægelse. Ligeledes arbejdes der på at udbrede kendskabet til sporten og fremhæve sporten som social, sikker og en effektiv motionsform.

Delmål

 • Øge kendskabet til sporten via markedsføring og generel PR.
 • Øge antallet af voksne medlemmer i aldersgruppen 25-39 år.
 • Forsætte projektet ’flere kvinder i kickboxing’ med en ambition om at øge antallet af kvinder der dyrker kickboxing.

Procesmål

 • Samarbejde med de andre kampsportsforbund og arrangere fælles events, herunder kvindernes kampidrætsdag.
 • Udarbejde materialer til rekruttering, samt identificere og opsøge klubber med potentiale for at rekruttere målgruppen.

Spor 3: Fastholdelse af børn og unge 7-18 år gennem uddannelse

Med dette spor ønsker Dansk Kickboxing Forbund at styrke klubbernes evne til at fastholde børn og unge i rummelige, trygge og inkluderende rammer, hvor der er plads til at eksperimentere og fejle. Da trænerrolle har stor indflydelse på, om børnene bliver fastholdt i klubberne, er uddannelse valgt som fastholdelsesredskab.

Delmål

 • Arbejde for at børn og unge møder kompetente og engagerede trænere i klubberne.
 • I samarbejde med de syv andre kampsportsforbund, udvikles og afholdes ’1-2 træner uddannelse’.

Procesmål

 • Udviklings og udarbejdelse af 1-2 træner uddannelse med inddragelse af aldersrelaterede træningskoncepter.
 • Opsøge og motivere klubber til at benytte sig af tilbuddet om 1-2 træner uddannelsen.

Er du interesseret i vores strategi eller har du spørgsmål? Så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os og vi vil forsøge at, vende tilbage med svar til dig hurtigst mulig.