Bliv medlem

Ønsker jeres klub at ansøge om medlemsskab i Dansk Kickboxing Forbund? Så kan i gøre dette ved at udfylde nedenstående formular, og derefter sende den til vores info mail.

Jeres ansøgning vil, alt andet lige, behandles indenfor en periode på 3 måneder.

Såfremt at I godkendes som ny klub, vil i efter betalt kontingent til DKF, være prøvemedlem i 6 måneder. Efter seks måneder bliver I fuldgyldige medlemmer med stemmeret på DKFs repræsentantskabsmøder som holdes en gang årligt.

Såfremt at I ikke opnår optagelse kan afgørelse appelleres til DKFs bestyrelse, som er fungerende appel udvalg, indtil nedsættelse og implementering af dette er sket under forbundet.

Krav til jeres klub

 1. Foreningen/klubben skal bestyres af en bestyrelse på minimum fem medlemmer.
 2. I skal have minimum 15 aktive betalende medlemmer, ud over den siddende bestyrelse.
 3. I skal have afholdt en stiftende generalforsamling samt minimum et bestyrelsesmøde, hvorpå bestyrelsens beslutning om optagelse i DKF kan dokumenteres.
 4. Jeres forening/klub skal være godkendt af den kommune, hvor klubben har lokaler.
 5. Jeres træning/undervisning skal bestå af kickboxing, med en eller flere af de hertil hørende discipliner, fuldkontakt, letkontakt, point fighting, form, eller K-1.
 6. Der må kun undervises i godkendte teknikker i henhold til DKFs og DIFs regelsæt. Dette kan findes under dommerudvalget her på siden.
 7. Acceptere at jeres forening/klub besøges af en eller flere kontrollanter, hvor kontrollanterne vil følge en træningssession og komme med supplerende spørgsmål omkring heres forening/klub. Det skal accepteres at mødet kan være uanmeldt.
 8. Betale det årlige kontigent til DKF.
 9. Altid følge de gældende regler for træning/undervisning udstukket af DK og DIF.

Optagelses procedure

Nedenstående dokumentation skal fremsendes som en del af jeres ansøgning om optagelse.

 1. Referat fra jeres stiftende generalforsamling
 2. Referat fra seneste generalforsamling (hvis dette er den samme som stiftende, så kun den ene).
 3. Referat fra jeres bestyrelsesmøde, hvorpå beslutningen om optagelse i DKF blev besluttet.
 4. Liste med navne, adresser og telefonnumre på samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 5. En kopi af jeres vedtægter.
 6. Angivelse af antallet af klubmedlemmer
 7. En kopi af jeres hjemkommunes godkendelse som frivillig forening med jeres foreningsnummer på.
 8. Dokumentation med klubbens navn, træningsadresse samt træningstider på.