Dommerhjælp til stævner

Ved afholdelse af stævner i samarbejde med Dansk Kickboxing Forbund støtter Dommerudvalget med dommere til afviklingen af stævnet for at, sikre kampene bliver afviklet korrekt og overholder regelsættet.

Først og fremmest skal et stævne i samarbejde med Dansk Kickboxing Forbund være godkendt af Stævneudvalget førend der tages kontakt til Dommerudvalget. Efterfølgende kan der tages kontakt til Dommerudvalget, hvortil informationerne omkring stævnet i form af, hvor og hvornår stævnet skal afholdes samt hvilke discipliner, der indgår og hvor mange kamparealer der skal anvendes. Det er også vigtigt at stævnearrangøren kan informere om stævnets varighed.

Dommerudvalget finder herefter det passende antal dommere til stævnet samt sørges der for at, en dommer kan være til stede ved indvejningen af kæmperne.

På selve dagen skal klubben sørge for følgende til dommerne.

  • Mad og drikke.
  • Kaffe og te.

Der kan under Stævneudvalget ses mere information omkring, hvad man som klub skal huske i forbindelse med afholdelse af stævner i samarbejde med Dansk Kickboxing Forbund.

Skal du bruge dommere til et stævne? Så send en mail til Dommerudvalget og de vil vende tilbage hurtigst mulig med svar. Husk at sende dem alt information omkring jeres stævne.