Gradueringsudvalg

Dansk Kickboxing Forbunds Gradueringsudvalg har det overordnet ansvar for at sikre udbredelsen af DKFs gradueringssystem samt afholde gradueringsseminarer og nationalgraduering.

Om udvalget

Gradueringsudvalget er bestående af flere medlemmer, og valgt på baggrund af deres erfaring inden for Dansk Kickboxing Forbunds graduering og trænerstatus i deres klubber.

Udvalget har det overordnede ansvar for gradueringer under Dansk Kickboxing Forbund, hvor de er med til at sørge for udbredelsen af graduering i forbundets medlemsklubber, samt at der afholdes de nødvendige gradueringsseminarer og nationalgradueringer. Alle sortbælter fra 2. dan skal godkendes af DKF’s formand.


Medlemmer


Kommissorium for Gradueringsudvalget

Formål
Dansk Kicboxing Forbunds (herefter benævnt DKF) gradueringskomite skal overordnet sikre et tilbud om støtte til DKF’s medlemsklubber med ambitioner om implementering i undervisningen af DKF’s gradueringssystem.

Målsætninger
Det er en målsætning at afholde DKF gradueringsseminarer efter behov / ved henvendelse fra medlemsklubber med ønske herom. Gradueringsseminarer vil som udgangspunkt blive afholdt forud for DKF nationalgradueringer og vil altid være åbne for DKF’s medlemsklubber eller potentielle medlemsklubber. Gradueringsseminarer henvender sig som udgangspunkt til udøvere på trænerniveau eller potentielle deltagere til nationalgradueringer.

Sammensætning
Gradueringskomiteen udpeges af bestyrelsen i DKF og følger de retningslinjer der bliver sat af bestyrelsen i samråd med gradueringskomiteen.

Medlemmer af gradueringskomiteen er som udgangspunkt uddannet i DKF’s gradueringssystem og aktive trænere indenfor kickboxing.

Opgaver i gradueringskomiteen
Udvalgsformanden for gradueringskomiteen er kontaktperson i forhold til henvendelser til gradueringskomiteen og orienterer de øvrige medlemmer af gradueringskomiteen omkring eventuelle henvendelser.

Udvalgsformanden forestår planlægningen af eksempelvis DKF nationalgradueringer og DKF gradueringsseminarer mv.

Udvalgsformanden videregiver de nødvendige oplysninger til DKF’s PR-udvalg i forbindelse med gradueringskomiteens forestående som afholdte aktiviteter.

DKF’s gradueringskompendium danner rammerne omkring retningslinjerne i Danmark og vedligeholdes af DKF’s gradueringskomite.

Ændringer eller justeringer indenfor DKF’s gradueringskompendium godkendes formelt af bestyrelsen i DKF forud for godkendelse af DKF’s repræsentantskab i forbindelse med godkendelse af gradueringskomiteens årsberetning.

Bestyrelsen i DKF indhenter efter ønske fra medlemsklubber imod betaling en given grad der er opnået i forbindelse med DKF’s nationalgradueringer eller DKF gradueringsseminarer.

Økonomiske forhold for gradueringskomiteen
Gradueringskomiteen indsender budgetforslag til bestyrelsen på opfordring fra forbundets kasserer.