Udvalg

Dansk Kickboxing Forbund organiseret gennem forskellige udvalg, der er med til at sikre et højt aktivitetsniveau samt udvikling og vækst indenfor Kickboxing og K-1 i Danmark. Udvalgene består af frivillige der har en interesse og passion for kickboxing.

Bestyrelsen i Dansk Kickboxing Forbund står for at nedsætte udvalg, som bestyrelsen enten selv finder nødvendige for at løse forskellige arbejdsopgaver mv., eller som medlemsklubber gennem repræsentantskabet pålægger bestyrelsen at varetage/udføre.

Bestyrelsen i Dansk Kickboxing Forbund sørger for udarbejdelse af kommissorier for de enkelte udvalg og udpeger medlemmer til de pågældende udvalg. Alle udvalg under Dansk Kickboxing Forbund, der er nedsat af bestyrelsen arbejder efter de overordnede retningslinier, som fastsættes af de enkelte udvalgs kommissorier og det budget, som bestyrelsen har vedtaget for udvalget.

Du finder de forskellige kommissorier for de enkelte udvalg under deres egne sider, hvor du også kan kontakte dem eller se hvilke personer, der er medlem af de enkelte udvalgene.