Dommerudvalg

Dansk Kickboxing Forbunds Dommerudvalg har til ansvar at sikre der i Danmark uddannes og vedligeholdes en dommer- og kampledertrup af international standard samt at der er uddannet dommere til alle kickboxing stævner.

Om udvalget

Dommerudvalget er nedsat af Dansk Kickboxing Forbunds bestyrelse og består af 3 medlemmer der alle er udpeget på baggrund af deres erfaring som dommere inden for kickboxing, både internationalt som nationalt.

Udvalget står for at uddanne point dommere og kampledere inden for kickboxing disciplinerne point fighting, letkontakt, fuldkontakt og K-1. Ydermere er det også Dommerudvalget der varetager Dansk Kickboxing Forbunds regelsættet så det, i videst mulige omfang, er tilpasset den nationale og internationale udviklingen inden for kickboxing.

Sidste men ikke mindst står Dommerudvalget for at der til stævner, godkendt af Stævneudvalget, er det korrekte antal dommere og kampledere til stede så det kan afholdes under korrekte forhold.


Medlemmer


Kommissorium for Dommerudvalget

Formål
Dommerudvalget har til ansvar at sikre der i Danmark uddannes og vedligeholdes en dommer- og kampledertrup af international standard samt at der er uddannet dommere til alle kickboxing stævner under Dansk Kickboxing Forbund.

Mål
Udvalgets mål er som følger og er ikke prioriteret i rækkefølge.

  • at sikre der afholdes to årlige dommerkurser i kickboxing for at vedligeholde dommertruppen indenfor Dansk Kickboxing Forbund.
  • at vedligeholde Dansk Kickboxing Forbunds regelsæt så det, i bedst muligt omfang, er tilpasset den nationale og internationale udvikling inden for kickboxing.
  • at sikre der er dommere repræsenteret ved alle stævner afholdt i samarbejde med medlemsklubberne under Dansk Kickboxing Forbund.
  • at formidle ændring i regelsættet til medlemsklubberne og den eksisterende dommertrup.
  • at vejlede medlemsklubberne eller stævneudvalget i forbindelse med spørgsmål til regelsættet.
  • at sikre der er et medlem fra dommertruppen tilstede ved alle indvejninger, inden stævner under Dansk Kickboxing Forbund.

Sammensætning
Dommerudvalget udpeges hvert år af den nye bestyrelse efter repræsentantskabsmødet og er bestående af 3 medlemmer, hvor af det ene medlem fungerer som udvalgsformand. Sammensætningen holdes opdateret af Dansk Kickboxing Forbund via forbundets hjemmeside.

Arbejdet
Dommerudvalget er med til at holde forbundets dommertrup vedlige ved, at afholde to årlige dommerkurser. De to dommerkurser skal meldes ud til medlemsklubberne via hjemmesiden og Facebook siden for Dansk Kickboxing Forbund.

Udvalget fungerer som sparringspartner for klubberne og andre udvalg under Dansk Kickboxing Forbund i forbindelse med spørgsmål til det nationale regelsæt. Ydermere er det dommerudvalgets opgave at sørge for regelsættet er opdateret til en hver tid.

I forbindelse med stævneaktiviteter er det udvalgets opgave at sørge for der bliver afholdt indvejning i overensstemmelse med regelsættet og efterfølgende sørge for dommere til afviklingen af stævner i Dansk Kickboxing Forbund.

Dommerudvalget står for at holde deres del af hjemmesiden opdateret, hvor informationer omkring selve udvalget, regelsættet, bestilling af kampbøger, dommeruddannelse og dommerhjælp til stævner er at finde.

Evaluering og justering af arbejdet
Udvalget koordinerer og evaluerer løbende deres arbejde internt samt bruger dommertruppen til sparring og evaluering i forbindelse med afholdelse af stævner og andre aktiviteter i udvalget eller Dansk Kickboxing Forbund.