Bliv medlem

Ønsker jeres klub at ansøge om medlemskab i Dansk Kickboxing Forbund? Så kan I gøre dette ved at følge nedenstående optagelsesprocedure, og derefter sende filerne til info@kickboxing.dk. Kontingentprisen er 2000 kr pr. år.

Jeres ansøgning vil, alt andet lige, behandles indenfor en periode på 3 måneder.

Såfremt at I godkendes som ny klub, vil I efter betalt kontingent til DKF, være prøvemedlem i 6 måneder. Efter seks måneder bliver I fuldgyldige medlemmer med stemmeret på DKF’s repræsentantskabsmøder som holdes en gang årligt.

Såfremt at I ikke opnår optagelse, kan afgørelsen appelleres til DKF’s bestyrelse som er fungerende appeludvalg, indtil nedsættelse og implementering af dette er sket under forbundet.

Medlemsfordele i DKF

Krav til jeres klub

DKF er et specialforbund under DIF, og derfor er der nogle krav, som jeres klub skal leve op til for at kunne blive optaget.

  1. Jeres klub skal være godkendt som folkeoplysende forening i hjemkommunen.
  2. Jeres klub skal udbyde kickboxing eller beslægtede kampsportsaktiviteter.
  3. I skal have afholdt et bestyrelsesmøde, hvorpå bestyrelsens beslutning om optagelse i DKF kan dokumenteres.
  4. Betale det årlige kontingent til DKF.
  5. Altid følge de gældende regler for træning/undervisning udstukket af DKF og DIF.

Optagelsesprocedure

Nedenstående dokumentation skal fremsendes som en del af jeres ansøgning om optagelse.

  1. En udfyldt indmeldelsesblanket, som I kan downloade her.
  2. Referat fra jeres bestyrelsesmøde, hvorpå beslutningen om optagelse i DKF blev besluttet.
  3. En kopi af jeres vedtægter.
  4. En kopi af jeres hjemkommunes godkendelse som folkeoplysende forening med jeres foreningsnummer på.
  5. Klubbens logo (benyttes til DKF’s hjemmeside).