Bliv medlem

Ønsker jeres klub at ansøge om medlemskab i Dansk Kickboxing Forbund? Så kan i gøre dette ved at udfylde nedenstående indmeldelsesblanket, og derefter sende den til info@kickboxing.dk.

Jeres ansøgning vil, alt andet lige, behandles indenfor en periode på 3 måneder.

Såfremt at I godkendes som ny klub, vil i efter betalt kontingent til DKF, være prøvemedlem i 6 måneder. Efter seks måneder bliver I fuldgyldige medlemmer med stemmeret på DKFs repræsentantskabsmøder som holdes en gang årligt.

Såfremt at I ikke opnår optagelse kan afgørelse appelleres til DKFs bestyrelse, som er fungerende appel udvalg, indtil nedsættelse og implementering af dette er sket under forbundet.

Krav til jeres klub

  1. Jeres forening/klub skal være godkendt som folkeoplysende forening i hjemkommunen.
  2. Jeres forening/klub skal udbyde kickboxing eller beslægtede kampsportsaktiviteter.
  3. I skal have afholdt et bestyrelsesmøde, hvorpå bestyrelsens beslutning om optagelse i DKF kan dokumenteres.
  4. Betale det årlige kontingent til DKF.
  5. Altid følge de gældende regler for træning/undervisning udstukket af DKF og DIF.

Optagelsesprocedure

Udover indmeldelsesblanketten skal nedenstående dokumentation fremsendes som en del af jeres ansøgning om optagelse.

  1. Referat fra jeres bestyrelsesmøde, hvorpå beslutningen om optagelse i DKF blev besluttet.
  2. En kopi af jeres vedtægter.
  3. En kopi af jeres hjemkommunes godkendelse som folkeoplysende forening med jeres foreningsnummer på.
  4. Foreningens/klubbens logo (Benyttes til DKFs hjemmeside)