Match Cup

I samarbejde med medlemsklubberne afholdes der årligt 6 Match Cups, der primært henvender sig til nye kæmpere, men også erfarne kæmpere er velkomne til disse stævner da der mathces efter erfaring.

Formålet med Match Cup

Match Cup er små stævner, der har til formål, at give kæmperne muligheden for at opnå mere kamperfaring indenfor kickboxing disciplinerne Point Fighting, Letkontakt, Fuldkontakt og K-1. Hvilke discipliner der tilbydes til det enkelte Match Cup er dog afhængig af den enkelte medlemsklub, der afholder stævnet.


Hvem kan tilmelde sig?

Match Cup er åbne for alle klubber, både nationalt som internationalt, hvor der undervises i kickboxing discipliner. Der skal dog gøres opmærksom på, at der er en prisforskel i kæmpergebyret for deltagere og klubber, der ikke er medlem af Dansk Kickboxing Forbund eller WAKO.

Medlem af DKF eller WAKO:
25 kr pr. disciplin.

Ikke medlem af DKF eller WAKO:
150 kr pr. disciplin.

Ved tilmelding til et Match Cup stævne er det vigtigt, at kæmperens erfaring og antal kampe er opdateret på fightplan, hvilket og så gælder erfaring fra andre kampsport. Ukorrekte oplysninger eller mangel omkring en kæmpers erfaring vil få konsekvenser for den enkelte klub og deres fremtidig deltagelse ved Match Cup stævner. Det er klubbens og trænernes ansvar, at indhente korrekte oplysninger om deres kæmpere.


Hvor og hvornår?

Vi bestræber os på, at afholde seks Match Cup stævner om året i samarbejde med vores medlemsklubberne. Stævnerne er placeret skiftevist i Jylland og Sjælland for at give alle klubberne de samme muligheder for deltagelse.

  • Marts – Sjælland
  • April – Jylland
  • Juni – Sjælland
  • Oktober – Jylland
  • November – Sjælland
  • December – Jylland

Match Cup stævnerne afholdes altid den første lørdag i de ovenstående måneder og du kan se, hvem, hvor og hvornår der afholdes Match Cup stævner i vores kalender.


Hvad får klubben ud af, at afholde et Match Cup?

Udover klubben er med til, at sikre stævneaktivitet indenfor kickboxing i Danmark, støtter Dansk Kickboxing Forbund endvidere klubben økonomisk i forbindelse med afholdelse af Match Cup, hvor der gives følgende.

  • 2.000 kr til læge.
  • 400 kr pr. afviklet kamp, dog maksimalt 6.000 kr.

Udgifter til fx præmier, leje af hal, boksering m.m. afholdes af klubben og eventuelt overskud tilfalder klubben. Bemærk at, hvis retningslinjerne for Match Cups ikke er blevet overholdt, vil støtten bortfalde og klubben vil dermed ikke modtage støtte for afholdelsen af deres Match Cup.


Hvordan byder man ind på et Match Cup stævne?

Hvis I, i jeres klub gerne vil stå for et af de 6 årlige Match Cup stævner, kan i sende en mail til Stævneudvalget og byde ind på den måned, der passer jer bedst. I kan også vente på den årlige mail Stævneudvalget sender ud med ledige datoer, sidste på året.

Stævneudvalget vender tilbage hurtigst muligt med en bekræftelse på de forskellige Match Cup stævner og sørger, så vidt det er muligt for, at alle stævnerne bliver ligeligt fordelt mellem medlemsklubberne.