Amatør- & Ordensudvalg

Amatør- & Ordensudvalget består af 3 medlemmer og har til opgave at træffe afgørelser i disciplinærsager, sager om dopingmisbrug og sager om personers eller foreningers overtrædelse af amatørreglerne.

Om udvalget

Repræsentantskabet vælger et Amatør- og Ordensudvalg bestående af 3 personer, der ikke må være medlem af DKFs bestyrelse. Udvalget konstituerer sig selv med formand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Udvalget håndtere som sagt opgaver i forbindelse med disciplinærsager, sager om dopingmisbrug og sager om personers eller foreningers overtrædelse af amatørreglerne inden for Dansk Kickboxing Forbund. Amatør- & Ordensudvalget kan ved overtrædelse af regler mv. sanktionere foreningen/medlemmet eller meddele sanktion i form af advarsler.


Medlemmer

Der blev på repræsentantskabsmødet 2021 ikke valgt et tredje medlem til Amatør- og Ordensudvalget. Det blev der for besluttet at, indsætte IKC-appeludvalg som det tredje medlem.


Suppleant

Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en suppleant til Amatør- og Ordensudvalget.

Har du en sag der skal stilles for DKFs Amatør- & Ordensudvalg? Så skal du sende en mail til udvalget og huske at tilføj den nødvendige dokumentation samt en fyldestgørende beskrivelse af sagen.