Støtteordning

Dansk Kickboxing Forbund tilbyder en støtteordning til vores medlemsklubber, hvor de f.eks. kan søge om tilskud i forbindelse med udgifter for deltagelse ved nationale og internationale stævner.

Støtte til klubbernes kamp deltagelse ved nationale- og internationale stævner

Dansk Kickboxing Forbund ønsker at bakke op om de klubber med kæmpere, der viser et særligt engagement for sporten ved at deltage i stævner.

Det er derfor besluttet, at der bliver givet støtte til de kæmpere, der i klub regi deltager ved stævner indenfor Point Fighting, Letkontakt, Fuldkontakt og K-1 kampe både nationalt som internationalt.

For at søge støtten skal klubben sende regnskab inklusiv bilag i indeværende kalenderår.

Regnskabet skal indeholde dokumentation for udgifter (billetter, bro, overnatning, etc.) vedhæftet originalbilag i underskrevet stand eller alternativet er en faktura underskrævet af klubbens formand stilet til Dansk Kickboxing Forbund.

Ansøgningsskema, regnskab og bilag sendes via mail til forbundets kasserer.

Bemærk derudover følgende:

  • Ved nationale- og internationale stævner som afvikles på 1 dag, kan der maksimalt søges om støtte på op til 1.000 kr pr. kæmper, pr. arrangement og aldrig mere end de faktuelle afholdte udgifter pr. kæmper.
  • Ved internationale stævner som afvikles over flere dage kan der maksimalt søges om støtte på op til 2.500 kr pr. kæmper, pr. arrangement og aldrig mere end de faktuelle afholdte udgifter pr. kæmper.
  • Støtten for det enkelte arrangement kan ikke overstige de faktiske afholdte udgifter. Eksempel: Hvis regnskabet viser at klubben har haft 5 kæmpere med til et Match Cup stævne og den totale dokumenterede udgift for klubben er kr. 880,00 kan klubben IKKE søge om 5 x 1.000 kr, men kun 880 kr.
  • Det er et krav at der skal være tale om et WAKO stævne, man kan altså ikke søge om tilskud til en turnering under et andet forbund.
  • En klub kan maksimalt modtage 8.000 kr pr. kalenderår.
  • Støtten skal søges af klubben og vil blive udbetalt til klubben.
  • Såfremt en kæmper er sendt af sted med anden form for økonomisk støtte fra Dansk Kickboxing Forbund, kan ovenstående støtteordning ikke anvendes.