I søndags afholdte DKF dette års repræsentantskabsmøde, denne gang online.
I alt deltog syv klubber til en positiv dialog og diskussion om kickboxings udfordringer og muligheder, samt fremtidige vedtægter.
Referatet fra mødet kan snarest læses på hjemmesiden under klub login.
Tak for deltagelse til de “fremmødte”.