Da Anne-Helene Rasmussen fra Zen-To, efter et flot stykke arbejde, ikke ønsker at genopstille til Amatør – og Ordensudvalget søges der efter en ny.

Herunder beskriver Anne-Helene, hvad du kan forvente af arbejdet:

Det kræver først og fremmest uvildighed og objektivitet. Derudover er det en kæmpe fordel, hvis mindst ét medlem af udvalget har kendskab til forvaltningsretlige principper. Blandt udvalgsmedlemmerne bestemmer man selv, hvordan opgaverne skal fordeles, men mindst ét medlem skal kunne (og gide) formulere høringsskrivelser og afgørelser. Så gode formuleringsevner er vigtigt. Langt det meste af tiden skal man ikke lave noget, men det er forudsat, at sager skal afgøres rimelig hurtigt, så kommer der en sag, skal man skal være indstillet på at arbejde effektivt. Jeg kan se, at der i de nye tiltag er lagt op til, at udvalget skal træffe afgørelse, hvis bestyrelsen og en klub bliver uenige om noget. Det er en udvidelse i forhold til tidligere, så der kommer muligvis til at være mere arbejde i det fremover.