Lørdag den 7. april.

I forbindelse med Chin-Gu’s 20 års jubilæums- / gallashow fik Bayram Korkmaz overrakt en WAKO 5. DAN æresgrad.

Bayram Korkmaz indtræder samtidig i DKTFs gradueringskomite.