Johanne har indtil nu været ansat på 10 timer om ugen, men fra d. 1. maj 2020 vil hun være på fuld tid. Det er gjort muligt af, at Forbundet har fået tildelt 580.000 kr. fra DIF’s initiativpulje.

Dette giver mulighed for at understøtte klubberne i Forbundet endnu mere.

Eksempelvis kan klubberne få sparring om:

  • Bestyrelsesarbejde – roller m.m.
  • Rekruttering og fastholdelse af børn, frivillige, voksen og bestyrelsesmedlemmer
  • Økonomisk støtte fra forskellige puljer under DIF
  • Samarbejde med kommunen

Tag endelig fat i Johanne, hvis I ønsker sparring eller har brug for hjælp. Når tiden igen tillader det, vil Johanne komme på klubbesøg i alle Forbundets klubber.

Derudover vil en stor del af Johannes tid blive brugt på at få flere kvinder i sporten i tråd med Forbundets strategiplan.

Johanne vil i den kommende tid tage telefonisk kontakt til alle klubber for at blive klogere på behovet for hjælp i denne Corona-tid.

Kontakt:

Johanne Prisak Pedersen

Mail: jpp@kickboxing.dk

Tlf.: 92 43 01 49