Tak for samarbejdet til Jan Andersen.
Den 7. februar blev der afholdt Repræsentantskabsmøde i Dansk Kickboxing Forbund. Formand Jan Andersen havde op til mødet meddelt han ønskede at træde tilbage fra bestyrelsen.

Siden stiftelsen af Dansk Kickboxing Forbund har Jan Andersen været en del af forbundet. Vi vil fra bestyrelsens side gerne række en stor tak for den tid og det arbejde Jan Andersen har lagt i forbundet.
Jan Andersen var en af kræfterne bag dannelsen af Dansk Kickboxing Forbund tilbage i 2001, hvor flere forbund blev enige om at gå sammen og lave et stort fælles forbund under WAKO.

I 2003 blev Jan Andersen valgt til formand for forbundet, og i 2006 blev Dansk Kickboxing Forbund optaget i Danmarks Idræts Forbund.
Vi vil stadig have Jan Andersen ude ved vore aktiviteter, da han fortsat vil være aktiv dommer ved vore stævner.

Ny formand i Dansk Kickboxing Forbund er Rune Østergaard Schulz.

Den nye ledelse i Dansk Kickboxing Forbund vil fortsætte arbejdet med forbundet, og arbejde med den netop lancerede målsætning.