Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt søndag den 27. marts i Nyborg.

Søren Koefoed blev genvalgt som bestyrelsesformand.

John Skov og Nicolai Fedderholdt modtog genvalg som bestyrelsesmedlemmer.

Frederik Yssing modtog genvalg som bestyrelsens første suppleant.

Henrik Lønstrup Fyhn og Asoth Veerasingham blev genvalgt i Amatør- og Ordensudvalget.

Vi kan sige velkommen til Pernille Keller Andersen, som stillede op som bestyrelsens anden suppleant og blev valgt.

Claus Falk stillede op som formand for Amatør- og Ordensudvalget og blev valgt – velkommen til.

Tillykke og velkommen til jer alle!

Tak til Søren Gøtzsche, som deltog og var mødets dirigent og tak til Thomas Bach, vores kontakt til DIF’s bestyrelsen, som kiggede forbi.