Lørdag den 24. januar 2009 kl. 10.00-15.00.
Omkring 40 deltagere fra forskellige klubber deltog i sparringsdagen i Chin-Gu, herunder blandt andet med deltagelse fra et par svenske klubber.