RETNINGSLINJER FOR UDENDØRSTRÆNING – GÆLDER FRA D. 1. MARTS 2021

 

Generelt:

 • Det er både børn og voksne, der må mødes op til 25 personer til udendørs træning og kamp. De 25 personer er inkl. træner, dommer og evt. tilskuere og forældre.
 • Der er ikke krav om negativ test før træning
 • Indendørs faciliteter må gerne tages med ud og bruges
 • Der må gerne arrangeres træning for flere grupper af 25 personer.
  Dog skal man sikre en tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meter, samt zoneinddeling af grupperne, som er afgrænset af fx kegler, snor eller anden markering.
 • En træner må kun stå for én træningsgruppe ad gangen.
 • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk at vedkommende tæller med i det samlede antal på max 25 personer.
 • Klubhuse og foreningslokaler må benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr. Dog kun kortvarige ophold. Omklædningsrum må kun benyttes til toiletbesøg ikke omklædning.
 • Der må ikke afholdes sociale arrangementer
 • Kommunerne har overblik over egnede arealer og kan fra centralt hold hjælpe med at sikre at flest mulige får plads til at træne et sted på forsvarlig vis
 • Der må gerne afholdes udendørs generalforsamling op til 25 personer, når det sker i organiseret regi. Husk, at de 25 personer dækker over alle de tilstedeværende dvs. også dirigent mv.

 

Specielt for kickboxing:

 • Det er tilladt at lave sparring til udendørstræning, hvis man holder sig til få sparringspartnere (2-3 forskellige) og holder afstand til de andre
 • Handsker og pletter er kun til eget brug. Sandsække sprittes af efter brug
 • Sprit hænder af løbende i træningen og tør evt. sved af kroppen
 • Undgå at samle klubber på tværs af landet
 • De regler som gælder for de ti udtagende elite-kæmpere, er stadig gældende (de ti er informeret)