Lørdag den 13. november kl. 12.00 – 17.00.

Deltagerne fra Jyllinge kickboxing og Kolding kung fu & kickboxing fik trænet mere udfordrende spark, end de få der typisk anvendes i kamp.
Peter Rasmussen, Frederik Skov og Mikkel Møller der alle skal deltage ved nationalgradueringen i december, gennemgik derudover elementer og teorier bagved kast-, fald og selvforsvarsteknikker.