Julehilsen

Kære klubber

Vi kan se tilbage på et specielt år, hvor Corona-restriktioner desværre har fyldt rigtig meget. Med et klubliv der d. 11. marts 2020 lukkede helt ned, én sommer med udendørstræning og et efterår, hvor stramme restriktioner igen skulle efterleves, har det været et udfordrende år.

Der skal lyde en stor tak til alle trænere, frivillige, forældre m.m., der har udvist tålmodighed, forsvarlighed og ansvarlighed. I har på trods af skiftende restriktioner stadig formået at skabe gode rammer for jeres medlemmer.

Vi håber, at vi i 2021 i højere grad kan komme til at dyrke kickboxing efter de forhold, vi kender. Med stævner, sparring på tværs af klubber og hold med mere end ti deltagere.

Som tak for jeres store indsats i 2020, vil kontingentet for alle nuværende medlemsklubber være på 10 kr. i 2021.

Tak fordi I passer godt på hinanden og sporten.

 

I ønskes en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår fra bestyrelsen og medarbejder i Dansk Kickboxing Forbund.