Coronaretningslinjer med virkning fra onsdag den 21. april 2021 

For indendørsidrætten:
Indendørs idræt er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne over 70 år.
For børn og unge til og med 17 år gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Der er ikke krav om coronapas.
For voksne over 70 år gælder et forsamlingsforbud på 10 personer. Der er krav om coronapas.
Der er ikke krav om coronapas for trænere og evt. nødvendige voksne.

 

For udendørsidrætten gælder følgende:
Der gælder et forsamlingsforbud på 50 personer for udendørs idræt.
Forsamlingsforbuddet omfatter ALENE personer, som er en aktiv del af aktiviteten dvs. udøvere, trænere, dommere mv.

Professionel idræt er fortsat undtaget.

Forsamlingsforbud
10 personer generelt
25 personer for indendørs idræt for børn og unge t.o.m. 17 år
10 personer for voksne over 70 år
50 personer for udendørs idræt

Det er tilladt at lave sparring, det anbefales at man holder sig til 2-3 forskellige sparringspartnere.

Handsker og pletter er kun til eget brug. Sandsække sprittes af efter brug.

Må forældre overvære udendørs træning?
Ja, der må gerne være fx forældre til udendørs idrætsaktiviteter, så længe det gældende generelle forsamlingsforbud på pt. 50 personer overholdes. Det er fortsat foreningens ansvar, at forsamlingsforbuddet bliver overholdt.

Hvilke arealkrav gælder for indendørs idrætsaktiviteter?
Der skal være 4 kvm pr. udøver, så der er god mulighed for at holde afstand.

Hvilke regler gælder for idrætten i de sogne, der må midlertidigt nedlukkes?
Ved nedlukning af et sogn, er der kun krav om, at indendørsidrætten lukkes ned. Udendørs idræt kan således som udgangspunkt fortsætte. Det vil dog kommunen, som træffer beslutning om, hvilke udendørsfaciliteter, som de vil lukke/holde åbent.

Hvad er et coronapas?
Et coronapas er digitalt og med flueben i en af nedenstående muligheder, kan man få adgang til de dele af samfundet, som myndighederne har besluttet, kræver fremvisning af coronapas:

 • Tidligere påvist smitte med COVID19 (6 måneder)
 • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
 • Færdigvaccination mod COVID19

Coronapasset kan findes via sundhedsplatformen MinSundhed (findes også som app).

Hvem skal vise coronapas for at træne indendørs?
Der er krav om coronapas for personer over 70 år.

Er der krav om coronapas for trænere og nødvendige voksne?
Nej.

Hvem har ansvaret for at tjekke coronapas?
Ansvaret ligger hos den enkelte forening eller facilitetsejer. I praksis vil det ofte være den enkelte træner, der tjekker for et gyldigt coronapas ved holdtræning eller halinspektøren eller andet personale i det tilfælde, hvor man lejer en bane.Er der ingen træner, kan man formentlig kontrollere hinanden, men det vil være klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt. manglende kontrol.

Hvad kan der ske, hvis foreningen ikke tjekker coronapas?

Det er strafbart og kan resultere i bøde, hvis man giver adgang til træning indendørs uden fremvisning af coronapas for de grupper (pt. voksne over 70 år), som der er krav om coronapas for.

Må en vaccineret person over 18 år og under 70 år træne indendørs?
Nej, frem til den 6. maj 2021 er det udelukkende tilladt for børn og unge under 18 år (t.o.m. 17 år) og voksne over 70 år at træne indendørs – det ændrer en evt. vaccination desværre ikke på.

Må eliteatleter (undtaget for forsamlingsforbundet) træne med børn og unge under 18 år?
Det fraråder vi, da det kan være vanskeligt at forklare evt. myndigheder, hvorfor voksne og unge træner sammen.

Må nødvendige forældre deltage i børne- og unge aktiviteter 

Ja, hvis de er nødvendige for at afvikle aktiviteten, men de tæller med i det samlet antal deltagere.

Åbner omklædningsrum for både indendørs- og udendørsidrætter?
Ja, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne over 70 år.
Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.

Må vi arrangere træning for flere grupper samtidig? (sektionering)
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer.
   Må en træner stå for aktiviteter i flere grupper samtidig?Nej, hvis der er flere grupper til stede på samme tid, må en instruktør eller træner kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne.

   Hvad er kravene ift. mundbind og skilte?
   Der er stadig krav om mundbind, og man skal forening huske at opsætte de nødvendige skilte, herunder antal personer, som må være til stede i lokalet samt krav om mundbind og coronapas.

   Må der afholdes bestyrelsesmøder indendørs?
   Nej, ikke medmindre at hele bestyrelsen er op til og med 17 år eller 70 år og derover