Nedenstående er gældende fra d. 10. maj 2021

 

 1. Hvad er reglerne for coronapas?
  Der er flere ting, I skal være opmærksomme på ift. coronapasset. Vi har samlet 6 spørgsmål og svar om netop dette her: https://kickboxing.dk/2021/05/10/6-spoergsmaal-og-svar-om-coronapas-i-foreningsidraetten/
 2. Hvad er defineret som en kontaktsport?
  Kontaktsport omfatter sparring, også med handsker og pletter.

   

 3. Må kontaktsport trænes indendørs for voksne mellem 18 og 69 år, hvis der kun laves øvelser uden kropskontakt?
  Ja, det må man gerne. Al individuel træning eller træning uden kontakt anses som ikke-kontaktsport uanset idrætsgren. Kampsportsidrætter må derfor gerne lave træningsøvelser, hvor der ikke er fysisk kontakt mellem udøverne.
   
 4. Hvilke forsamlingsforbud gælder for hhv. indendørs og udendørs idræt?
  Med virkning fra den 6. maj følger idrætten de generelle forsamlingsforbud.

  Der gælder pt. et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. forældre eller lign, som kigger på tæller med i det samlede antal. Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer indendørs.

 5. Må vi sektionsopdele indendørs træning?
  Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig inden for det gældende forsamlingsforbud inkl. træner. I skal desuden sikre, at I overholder følgende:

  • Der skal være tilstrækkelig afstand mellem grupperne – gerne mindst 2 meters afstand.
  • I skal sørge for at afgrænse den ene træningszone fra den anden. Anvend fx kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering.
  • Der skal altid være en træner eller anden ansvarlig til stede ved afvikling af idrætsaktiviteter for børn. Husk, at vedkommende tæller med i det samlede antal personer
 6. Må en træner have ansvaret for flere grupper samtidig?
  Nej, en træner må kun have ansvaret for aktiviteterne i en af grupperne. 
 7. Må klubhuse benyttes til foreningsaktiviteter, f.eks. afholdelse af kursus, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger?
  Ja, brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”, herunder bl.a. overholdelse af krav om coronapas, m2-krav etc.  Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, såfremt disse retningslinjer overholdes. 
 8. Må man nu frit blande børn/unge og voksne – altså udøvere med og uden coronapas – ved indendørs træning?
  Ja, så længe alle på 18 år og derover har gyldigt coronapas, og det sikres, at det gældende forsamlingsforbud på pt. 25 personer overholdes. Det skal dog understreges, at der ikke må udøves idræt med kropskontakt, hvis der er personer mellem 18 og 69 år til stede. 
 9. Må alle benytte omklædningsrum?
  Ja, omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en idrætsaktivitet må holdes åbne. Der gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs (samt udendørs kontaktsport).

  Bemærk, at der er krav om coronapas for personer over 18 år ved brug af indendørsfaciliteter, herunder også omklædningsrum. 

 10. Skal professionelle og elite- udøvere på 18 år og derover også vise coronapas?
  Nej