Udtagning til landsholdet

Går du med ambitioner om at komme på et af de to landshold inden for kickboxing? Så kan du her finde den nødvendige information og læse om de forskellige kriterier, der kræves for at komme i betragtning.

Førend man søger om optagelse på enten tatami eller ring landsholdet, skal man som kæmper være indforstået med, hvad det vil sige at være på landsholdet inden for kickboxing. Man skal være klar over forskellen på A og B kæmper, være opmærksom man udtages for en 2 årig periode, altså to sæsoner. Ydermere skal kæmperen kunne leve op til optagelseskriterierne.

Sæsonen starter 1 måned efter EM eller VM og varer til og med EM eller VM.

Der udtages maksimalt 24 kæmpere til landsholdet samlet set, hvor tatami landsholdet har 14 pladser og ring landsholdet har 10 pladser.


Indstilling

Det er samtidig vigtigt at, have opbakning fra klubbens cheftræner, hvor indstillingen til landsholdet også skal komme fra. For at indstille en kæmper til landsholdet skal der udfyldes ansøgningsskemaet til enten tatami eller ring landsholdet. Cheftræneren fra den på gældende klub skal i samarbejde med kæmpere ydermere udfylde målsætningsskemaet for den enkelte kæmper, der efterfølgende sendes samlet til landsholdsudvalget.

Ansøgnings- og målsætningsskemaet skal være modtaget hos Landsholdsudvalget senest 1. oktober i ulige år for at, kæmperen kan komme i betragtning.


Optagelseskriterier

Den enkelte kæmper skal opfylde følgende kriterier førend han eller hun kan komme i betragtning.

A Kæmper

  • Opnået medalje ved EM/VM i indeværende år.
  • Opnået en sølv eller guld medalje ved DM i det indeværende år.
  • Deltagelse ved minimum 2 internationale stævner i WAKO, der er udvalgt af landstræneren. (Dette er udover landsholds aktivitet)
  • Deltagelse ved begge åbne landsholdssamlinger i det indeværende år.

B Kæmper

  • Blandt de bedste ved DM i det indeværende år.
  • Opnået en medalje ved et internationalt stævne i WAKO, udover deltagelse med landsholdet.
  • Deltagelse ved minimum 1 internationale stævner i WAKO, der er udvalgt af landstræneren. (Dette er udover landsholds aktivitet).
  • Deltagelse ved begge åbne landsholdssamlinger i det indeværende år.

A Kæmpere skal opnå 3 ud af 4 kriterier.
B Kæmpere skal opnå 3 ud 4 kriterier.

Kæmperen vil ydermere blive bedømt ud fra en helhedsvurdering af landstrænerne og ydermere vil den enkelte kæmpers adfærd og holdning under stævner i og udenfor landsholdsaktiviteter også have betydning for udtagelse til landsholdet.


Udtagelse

Det er til hver en tid landstrænerne for tatami og ring der udtager til landsholdet. Dette sker på baggrund af de indsendte ansøgnings- og målsætningsskemaer, hvilket også betyder at, kæmperen ikke er garanteret optagelse på landsholdet, selvom der er indsendt ansøgnings- og målsætningsskema. Det endelige landshold meldes 1 måned efter EM eller VM i ulige år.

Landsholdtrænerne for tatami og ring tager kontakt til kæmperne og cheftræneren fra den pågælende klub, seneste 14 dage før sæson start.

Ved spørgsmål i forbindelse med udtagelse til tatami eller ring landsholdet kan Landsholdetudvalget kontaktes.

Landsholdsudvalget er ved at udarbejde de endelige regler for udtagelse til landsholdet. De endelige regler vil vil være at finde på her på siden snarest.